DE AANLEIDING

Wat bezielt het Ettens Mannenkoor en de bewoners van Etten om zo groots uit te pakken voor de 75-jarige bevrijdingsherdenking in 2020. Drie avonden (5,6 en 7 juni 2020) een openlucht spektakel met als titel; Van Bezetting tot Vrijheid”. Ofwel, ervaar de Tweede Wereldoorlog.  De Ettense Molenstichting is 24 jaar geleden gestart met het organiseren van de bevrijdingsherdenking op 31 maart. Dit is de dag dat Etten werd bevrijd door het Canadese South Saskatchewan Regiment. De afgelopen jaren zijn twee herdenkingsmonumenten onthuld. Het eerste in 2005 bij de entree van het dorp aan de Dorpsstraat in aanwezigheid van veteranen. Een koperen zuil met in perspex gegoten: vier thema’s die handelen over oorlogssituaties in het dorp en de namen van allen die zijn omgekomen.

Onthulling monument 2005

In 2017 werd in het buitengebied van Etten, aan de Tappenweg, een groot monument onthuld ter nagedachtenis aan de omgekomen zeven koppige bemanning van de Stirling Bommenwerper. Hierbij waren 20 nabestaanden aanwezig uit Engeland en Australië. De dankbaarheid van de nabestaanden was enorm en heeft iedereen doen beseffen dat blijven herdenken van groot belang is. Nooit mag worden vergeten dat honderdduizenden jonge soldaten zijn gesneuveld voor onze vrijheid.

Onthulling monument 2017

Het Ettens Mannenkoor was en is regelmatig aanwezig bij de herdenkingen en weet dat geen enkel ander concert zoveel dankbaarheid te weeg kan brengen. De belangstelling voor de jaarlijkse herdenking neemt sterk toe en trekt belangstellenden, jong en oud, uit de hele regio. De Canadese ambassadeur is regelmatig aanwezig samen met Royal Canadian Legion Branch 005 en enkele Pipers uit Apeldoorn. Het enorme succes van de musical “Soldaat van Oranje” maakt duidelijk dat het verhaal over de oorlogsjaren zo tot de verbeelding spreekt dat jaar in jaar uit de voorstelling is uitverkocht. Het is een zeer aangrijpend verhaal dat iedereen gezien moet hebben. Volgend jaar gaat het Nederlandse oorlogsverhaal in Londen in première. Hiervoor wordt een speciaal, draaiend, theater gebouwd.

Foto uit Soldaat van Oranje

Het doorgeven van het oorlogsverhaal met de boodschap om het nooit te vergeten is de ambitie van het ruim honderd zangers tellende Ettens Mannenkoor met de hulp van de gehele Ettense gemeenschap. Juist in deze roerige tijden, waarin het lijkt of er niets is geleerd van het verleden, is het een plicht van deze generatie om het verhaal door te vertellen. Het Ettens Mannenkoor denkt dat dat verhaal het beste kan worden verteld in de openlucht waar ruimte is voor historische legervoertuigen en re-enactmentgroepen (Duits en Canadees). Een enorme uitdaging voor een relatief kleine dorpsgemeenschap maar in het verleden is al vaker gebleken dat Etten tot zeer bijzondere prestaties in staat is.