Comité van Aanbeveling

Bijzonder trots en vereerd is het Ettens Mannenkoor met de mensen die zitting hebben genomen in het Comité van Aanbeveling. Wat vinden zij van de Ettense herdenkingsplannen?

Mevr. Gerdi Verbeet: oud voorzitter Tweede Kamer en voorzitter Stichting Comité 4 & 5 mei.

In 2019 en 2020 herdenken we het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Het vrije land dat we nu zijn, is gevormd door opstaan tegen onderdrukking en onrecht en strijden voor vrijheid en gelijkheid. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Samen zijn we er verantwoordelijk voor om ons in te zetten voor vrijheid, democratie en rechtsgelijkheid en het behoeft inzet van iedereen om onze vrijheid in stand te houden en onze kernwaarden te verdedigen.

Wat maakt Ettens Project uniek?

Het is mooi om te zien hoe zoveel diverse lokale gezelschappen en landeleijke organisaties samenwerken om de gebeurtenissen in en rond Etten tijdens de Tweede Wereldoorlog een gezicht te geven. Dat geeft aan in hoeverre de lokale geschiedenis leeft en dat er breed draagvlak is om de oorlog en slachtoffers te blijven herdenken.

Dhr. Fred de Graaf: voormalig burgemeester, lid en voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Verrast en enthousiast ben ik over het initiatief van het Ettens Mannenkoor om te komen tot een driedaags openluchtevenement in juni 2020, in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid.

Voorwaar een hele opgave, die slechts met de inzet en steun van velen kan worden verwezenlijkt, maar tegelijkertijd van grote waarde is. Het zijn immers juist dit soort in het oog springende manifestaties, die bij onze naoorlogse generaties een blijvende indruk plegen achter te laten en daarmee een stimulans zijn om ook na 2020 de offers van onze bevrijders te blijven herdenken en onze herwonnen vrijheid te blijven vieren!

Volgaarne beveel ik dit initiatief dan ook aan bij alle instanties wier medewerking wordt gevraagd om het te doen slagen.

Dhr. Otwin van Dijk: burgemeester gemeente Oude IJsselstreek.

Waarom is (de vrijheid) herdenken zo belangrijk? We moeten ons blijven realiseren dat vrijheid kwetsbaar is en niet vrijblijvend. Vrijheid vraagt ook inzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kende de Achterhoek en onze gemeente veel moedige mensen die onderduikers in hun huis opnamen of die bij het verzet gingen. Toch is verzet geen simpele keuze. Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander is een mooi onderwerp om een discussie over de actuele betekenis van het verzet mee te beginnen. En jezelf de vraag te stellen: ‘Wat zou ik doen als een beroep op mij wordt gedaan, als ik zie dat de waardigheid van de andere in het geding is?’

Wat maakt het Ettense project uniek? Dat een relatief klein dorp als Etten zo groot uitpakt met een project als dit, kun je zeker uniek noemen. Mooi dat de inwoners zich hier echt samen voor inzetten. Bijna alle Ettenaren hebben een rol. Met dit project geeft Etten een duidelijk signaal af: dit mag nooit meer gebeuren! Deze opzet levert een belangrijke bijdrage aan onze bewustwording en aan het agenderen van onze vrijheid. Mijn oprechte complimenten voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor dit unieke evenement!

Dhr. Gerard Hendriks: Past President Royal Canadian Legion Branch 005.

Nederlanders zijn goed bekend met de enorme inspanning die Canadese troepen hebben geleverd, voor de bevrijding van hun land in 1945 en van de grote verliezen die daarbij werden geleden 75 jaar geleden. Dit was onder andere het geval bij de Canadese inzet in het oosten van Nederland bij de vele gevechten tegen de Duitse bezetter.

De drie grote Canadese militaire begraafplaatsen in Nederland: Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten vormen het bewijs van de in totaal 7600 Canadese militairen die in ons land zijn gesneuveld. Wij mogen nooit vergeten dat deze helden het hoogste offer hebben gebracht: hun leven voor onze vrijheid. De vrijheid die wij nu koesteren.

Daarom is het ook mooi en vooral heel goed dat Etten op deze speciale wijze eer betoont aan hen die vielen voor de vrijheid van Etten. En daarmee de herinnering levend houden aan deze moeilijke periode in onze geschiedenis. Een evenement dat begrip wil opbrengen voor de ontberingen en om kennis erover te vergroten om deze vrijheid te vieren. Maar ook een vrijheid die kwetsbaar is.

Opdat we nooit vergeten

We Will Never Forget.