Dorpsarchivarissen verzamelen objecten om erfgoed oorlog veilig te stellen