START KAARTVERKOOP “VAN BEZETTING TOT VRIJHEID”

Zaterdag 26 oktober staat Etten al in het teken van de groots opgezette, driedaagse, openluchtopvoering “Van Bezetting tot Vrijheid” in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020.   “Van Bezetting tot vrijheid” staat gepland voor vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 in het historisch centrum van Etten. Het oude ST. Lidwinaklooster staat centraal in het decor samen met de woning van de fam. Leijzer en het oude voormalige domineeshuis. Op het dorpsplein komt een tribune voor 1035 personen met kuipstoeltjes. Het Ettens Mannenkoor neemt de organisatie van deze grote productie voor haar rekening en naast het koor werken mee: Harmonie Onderling Genoegen, Pipes and Drums Apeldoorn, The Canadian Legion Branch 005, De Ettense Toneelvereniging, Re-enactmentgroepen Duits en Canadees, Keep them Rolling met tanks en andere legervoertuigen en waarschijnlijk De Koninklijke Luchtmacht met historische toestellen. Daarnaast tientallen figuranten.

“Van Bezetting tot Vrijheid” is geen doorlopend oorlogsverhaal maar telkens worden 2 scenes afgewisseld door zang en muziek. Thema’s zijn Ettense oorlogsgebeurtenissen maar ook landelijke onderwerpen komen aan de orde zoals de terugkomst in Nederland van Koningin Wilhelmina, de ondertekening van de capitulatie in Hotel De Wereld in Wageningen en er wordt enkele keren geschakeld met het Canadese thuisfront. De climax vormt natuurlijk de bevrijding van Etten met de dramatische afloop waarbij Ettenaren en Canadese soldaten om het leven zijn gekomen. Een speciaal bedrijf verzorgt de special-effects zoals bominslagen en de re-enactmentgroepen zullen daadwerkelijk gaan schieten met losse flodders.

Veel aandacht is er besteed aan het muzikale gedeelte waarbij deze zal aansluiten op de scene die eraan vooraf is gegaan. Beroemde muziekstukken zoals o.a.; Hymn to the Fallen, Comrades in Arms, het partizanenlied Ciau Bella  Ciau maar dan met aangepaste tekst, Band of Brothers, Soldaat van Oranje,  Exodus en Here’s to the Heroes zijn te beluisteren. Duidelijk is wel dat de gehele Ettense bevolking in de weer zal zijn om “Van Bezetting tot Vrijheid” mogelijk te maken. Het bedrijfsleven is gevraagd om financiële ondersteuning en subsidieverzoeken liggen bij de gemeente en de provincie.

START KAARTVERKOOP ZATERDAG 26 OKTOBER

Op zaterdag 26 oktober staat de start van de kaartverkoop gepland voor “Van Bezetting tot Vrijheid” op het dorpsplein te Etten. De kaarten kosten € 27,50 per stuk en zijn naar voorbeeld van een persoonsbewijs uit de tweede wereldoorlog. Graag contant afrekenen. Pinnen kan namelijk niet. Op deze dag zullen de deelnemende muzikale verenigingen en re-enactmentgroepen zich al presenteren. Het “startschot” voor de kaartverkoop zal worden gegeven door burgemeester Otwin van Dijk om plm. 11.00 uur. De re-enactmentgroepen zullen twee demonstraties geven van een vuurgevecht in de Dorpsstraat. De eerste demonstratie is om 11.00 uur en de tweede om plm. 14.30 uur.

Daarnaast is een klein kampement opgesteld in de tuin van de voormalige katholieke pastorie en een gewonden-opvang in het voormalige klooster, Huize St. Lidwina.  Op het dorpsplein zijn muzikale optredens van het Ettens mannenkoor, Harmonie Onderling Genoegen en Pipes and Drums uit Apeldoorn. Keep Them Rolling is aanwezig met enkele voertuigen.

Operatie Market Garden in Etten

Heel bijzonder op 26 oktober is de demonstratie van de re-enactmetgroepen (Duits en Engels) die de slag om Arnhem, najaar 1944, zullen gaan nabootsen. Nu 75 jaar geleden. Een zogenaamde “Mock Battle”.  Etten is dan het decor van een straat in Arnhem waarbij de Engelse soldaten trachten een Duits verdedigings-bolwerk uit te schakelen. Zoals iedereen weet loopt deze actie uit op een totale mislukking voor de Geallieerden, met als gevolg dat de bevrijding van Nederland stokt in Nijmegen. De gehele Dorpsstraat vanaf Café Köster tot aan de Molenstraat is het strijdtoneel waarbij uiteindelijk de Duitse soldaten als overwinnaars uit de bus zullen komen. Gekozen is voor deze scene omdat “Market Garden” nu actueel is en de bevrijdings-scene van Etten wordt natuurlijk bewaard voor volgend jaar.

SPECIALE HERDENKINGS CHOCOLADE KWATTA

Tevens is op 26 oktober de presentatie van de EMKWATTA repen. De Geallieerden deelden bij de bevrijding repen chocolade uit aan de veelal uitgehongerde bevolking. De repen chocolade stonden symbool voor de herwonnen vrijheid. Daarom zijn er nu speciaal ontworpen chocoladerepen gemaakt met een uniek wikkel. Lekker om zelf op te eten maar zeker ook om kado te doen. Met de aankoop van een reep EMKWATTA steunt u tevens het project “Van Bezetting tot Vrijheid”.

OPGAVE FIGURANTEN

Voor “Van Bezetting tot Vrijheid” zijn figuranten nodig. Mannen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar die in het stuk moeten aantreden om loopgraven te graven. Belangrijk is te weten dat je iedere avond kunt en er in de aanloop naar de openluchtherdenking meerdere keren gerepeteerd moet worden.

VRIJWILLIGERS

Voor het welslagen van deze productie is de inzet van vrijwilligers van cruciaal belang. Zonder de inzet van vrijwilligers gaat het niet lukken. Daarom is de organisatie naarstig op zoek naar tientallen vrijwilligers die willen helpen met hand- en spandiensten. Het gaat hierbij om hulp in de horeca, controle toegangskaarten, bezoekers begeleiden naar de zitplaatsen, toezicht op het voorkomen dat mensen zonder toegangskaart op het speelterrein komen, decorstukken opbouwen en aan- en afvoeren, groepsleiders voor diverse speelgroepen, begeleiding VIP gasten, verkeersregelaars, mensen voor bewaking enz. enz.

Op het dorpsplein staan een aantal units voor de kaartverkoop en waar men zich kan melden en laten inschrijven als figurant of als vrijwilliger. Er is een horeca-stand aanwezig op het plein voor koffie, thee, frisdrank en licht alcoholische dranken.