Aftrap voor toneelspelers en figuranten

Donderdag 6 februari jl. werd in zaal Köster de aftrap gegeven voor de spelers van de Ettense Toneelvereniging en de tientallen figuranten die allemaal meedoen aan “Van Bezetting tot Vrijheid”. Terwijl het Ettens Mannenkoor, Harmonie Onderling Genoegen en The Pipers uit Apeldoorn al maanden oefenen op het muzikale programma is het nu dus de beurt aan de spelers om zich te laten bijpraten over de actuele stand van zaken rondom het openluchtspel. Na het openingswoord van waarnemend voorzitter Niels Berendsen neemt Toon Helmes de luisteraars mee, aan de hand van een grote plattegrond, over het speelterrein met alle voorzieningen. Gedurende 1,5 week is het dorpscentrum straks afgesloten voor al het doorgaande verkeer om zo de tribune, muzikaal podium, toiletwagens, horeca, licht en geluid, stroomvoorziening, EHBO, kleedruimtes en decorstukken te kunnen opbouwen. Met alle aanwonenden wordt op 16 april a.s. een avond belegd om uitleg te geven over de mogelijke overlast.

Op een aantal panelen zijn de grote decorstukken gepresenteerd waaraan de decorbouwers nu werken. Boudewijn Jansen neemt de Canadese veranda voor zijn rekening en Hotel De Wereld wordt gebouwd met materiaal gesponsord door Jan van Dulmen en bouwhandel Pont Meijer. De Canadese veranda wordt voorzien van zwenkwielen, gemaakt en gesponsord door Tiggelovend-Kok uit Warm. Aan het pand van Mart en Jannie Leijzer moeten enkele aanpassingen plaatsvinden maar dat is meer in de sfeer van het plaatsen van vensters. Daarna wordt iedereen bijgepraat over allerhande actuele zaken zoals de vergunningen, sponsors, kaartverkoop en genodigden. Op dit moment komen nabestaanden van de in Etten gesneuvelde Canadese soldaat James Maloney naar Etten. 6 personen en een baby zijn ondergebracht bij de B&B “De Dorpshoeve” aan de Dorpstraat in hartje Etten. Nabestaanden van de Stirling Bommenwerper-bemanning melden zich nog steeds aan. Deze lijst is nog niet compleet. In samenwerking met burgemeester Otwin van Dijk worden de Canadese en Britse ambassadeurs uitgenodigd en mw. Gerri Verbeet (Nationaal Comité 4 & 5 mei) dhr. Fred de Graaf (oud-voorzitter 1e Kamer) en dhr. Gerard Hendriks (oud-voorzitter Royal Canadian Legion Branch 005).

Voor de pauze neemt de voorzitter van de Toneelvereniging, Theo Geuijen, het woord en wordt het repetitieschema doorgenomen. De donderdagavond is de repetitieavond maar ook de dinsdagavond zal regelmatig ingepland gaan worden.

Na de pauze wordt het tekstboek doorgenomen en worden alle te spelen scenes toegelicht. De taak van “De Todt Arbeiders” is naast de te spelen scene ook de taak als figurant bij andere scenes in te springen en te helpen met opbouwen van de grote decorstukken. Een hele klus wordt de bevrijdings-scene. Naast de voertuigen van Keep Them Rolling met de tanks doen er ongeveer 50 spelers mee aan de bevrijding van Etten. Iedere soldaat aan zowel Duitse als Canadese zijde weet precies wat zijn taak is en welke looproutes er gevolgd moeten worden. Wie er gewond raakt en wie er gaat sneuvelen. Vanaf april zal er meer en meer op locatie gerepeteerd gaan worden.