Nabestaanden James Joseph Maloney naar Etten

De organisatie is bijzonder vereerd met het bericht dat nabestaanden van de op 31 maart 1945 gesneuvelde Canadese soldaat James Joseph Maloney, volgend jaar naar Etten komen voor het bijwonen van “Van Bezetting tot Vrijheid”. James Maloney sneuvelde op de bewuste paaszaterdag 31 maart om plm. 09.00 uur bij de boerderij van de fam. Kaalberg in IJsselhunten. Vanaf de boerderij “De Bennekerd” van de fam. Egberts was James doodgeschoten. James werd tijdelijk begraven bij de overburen van Kaalberg, de fam. Alofs, om later te worden herbegraven op de Canadese begraafplaats in Holten. James was het eerste slachtoffer aan Canadese zijde van de in totaal 5 soldaten van het South Saskatchewan Regiment die op 31 maart in Etten zouden sneuvelen.   

James Joseph Maloney. Gesneuveld op 31 maart 1945.

Bijzonder is het feit dat de fam. Kaalberg de helm van James Maloney altijd heeft bewaard. Toen de Ettense Molenstichting 23 jaar geleden begon met het organiseren van een jaarlijks herdenking, werd steevast de helm van James daarbij gepresenteerd. In 2005 werd het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat onthuld in het bijzijn van de broer van James; Albert Maloney. Ook een Canadese veteraan die heeft meegevochten om Europa te bevrijden. Ook toen was de helm van James prominent aanwezig. Een heel bijzonder moment voor de fam. Maloney die niet op de hoogte was van het feit dat de helm van James al die tijd keurig was bewaard in Etten.  In 2010 werd de helm van James, met toestemming van de fam. Kaalberg, door Marc van Aken teruggebracht naar Canada. Een speciaal moment van grote ontroering en emotie want eindelijk had de fam. Maloney een aandenken van James terug in huis.

De gebeurtenissen rondom de familie Maloney komen volgend jaar uitgebreid aan bod in “Van Bezetting tot Vrijheid”. 

Naar Etten komt Katie Buchanan – Maloney (nichtje van James Maloney) met haar gezin en zij worden gratis ondergebracht bij de nieuwe “B & B De Dorpshoeve” van Jeroen Zuurbier en Berna van Campen aan de Dorpsstraat in Etten. Een geweldig gebaar waar de organisatie heel blij mee is.

De familie Buchanan-Maloney. Van links naar rechts; James, Laura, Katie en Ron.

Bernard Siemes schreef, samen met enkele buurjongens, op 12 april 1945 een brief naar de fam. Maloney in Canada waarin zij omschrijven wat er op die bewuste zaterdag 31 maart 1945 was gebeurd. Deze brief was ondertekend door Bernard Siemes, Gerrit Siemes, Jo Siemes, Wim Hendriksen, Toon Pothof en Theo Huibers. Allemaal buren van de fam. Kaalberg en ooggetuigen van hetgeen gebeurd was deze bewuste zaterdagmorgen.

De Canadese “The Times” van 27 augustus 2010 met op de voorpagina het nieuws dat Marc van Aken de helm van James Maloney terug heeft gebracht naar Canada.

De dankbrief van Katie Maloney aan de fam. Kaalberg voor het terugschenken van de helm.